VACATURES - Similes zoekt versterking

Kom jij bij ons werken? Similes zoekt een voltijdse provinciaal coördinator voor Oost- en West-Vlaanderen en een halftijdse project- en vrijwilligerscoördinator.

Onze activiteiten worden voor een groot deel georganiseerd door vrijwilligers die samenwerken in regionale vrijwilligersafdelingen. Om onze werking verder uit te bouwen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, zoeken we een provinciale coördinator.

Nieuws Vacature2021 2

Wat doe je?

 • Je draagt bij tot het rekruteren van vrijwilligers en je ondersteunt vrijwilligers zodat zij op basis van hun talenten taken kunnen opnemen in onze afdelingen.
 • Je versterkt de afdelingen in hun autonomie en enthousiasmeert hen met je praktische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning.
 • Je maakt geïnteresseerde deelnemers wegwijs in ons aanbod.
 • Samen met partners onderzoek je de mogelijkheden om het aanbod en de communicatie van Similes vzw te verbreden naar mensen in kansarmoede en groepen met diverse etnisch culturele achtergrond.
 • Je bouwt contacten uit met lokale besturen, verenigingen en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg om samenwerking te bepleiten en op te volgen.
 • Je zet in op fondsenwerving op lokaal en provinciaal vlak.

Bekijk de volledige vacature

Nieuws Vacature2021 1

Wat doe je?

 • Je werkt projectideeën planmatig uit.
 • Je enthousiasmeert en ondersteunt collega’s, vrijwilligers en externe partners om mee uitvoering te geven aan een project.
 • Op basis van je heldere analyse formuleer je voorstellen om met gespreksbijeenkomsten, vorming en andere groepsactiviteiten nog beter in te spelen op noden van families.
 • Je begeleidt groepen deelnemers en vrijwilligers.
 • Je bouwt contacten uit met lokale besturen, verenigingen en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg om samenwerking te bepleiten en op te volgen.

Bekijk de volledige vacature

Hoe solliciteren?

Wij werven aan op basis van competenties en talenten.

Bezorg je CV met motivatiebrief uiterlijk 10 januari 2021 per mail of per brief aan Veerle Aendekerk, algemeen directeur

We doen een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief . Geselecteerde kandidaten ontvangen voor einde januari 2021 een uitnodiging voor een gesprek.